REGULAMIN REKOLEKCJI

Decydując się na uczestnictwo w rekolekcjach, zobowiązujesz się brać udział we wszystkich punktach programu i przestrzegać regulaminu. Rażące łamanie regulaminu może spowodować usunięcie z rekolekcji.

1. Aby wziąć udział w rekolekcjach należy mieć ukończone 18 lat w momencie wyruszania w drogę tj. 22.08.2022. Nie ma możliwości odstąpienia od tej reguły.

2. Przyjazd po godzinie 12 w sobotę bezwzględnie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w rekolekcjach.

3. W czasie trwania rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających. Zachęcamy również do abstynencji od tytoniu.

4. Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania budynków w których będą odbywały się rekolekcje oraz zachowania porządku wewnątrz i wokół niego.

5. Atmosfera skupienia obowiązuje zwłaszcza w bliskości kaplicy i podczas trwania konferencji. W tym czasie należy wyłączyć telefony komórkowe.

6. Zaproponowany plan zajęć jest obowiązkowy. Każdą nieobecność należy zgłosić u organizatorów.

7. Uczestnicy mogą przebywać poza terenem rekolekcji tylko podczas czasu wolnego. W innych wypadkach należy zgłosić to u organizatorów.

8. Starajmy się, aby program rekolekcji przebiegał ściśle według ustalonego porządku. Prosimy o zachowanie punktualności.

9. Obowiązuje całkowity zakaz noclegów koedukacyjnych. Mężczyźni i kobiety, w tym również pary-nie-małżeństwa śpią w oddzielnych pomieszczeniach. W miarę możliwości powstanie osobna sala dla małżeństw.

10. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.