Kim są Piękne Stopy?

Wspólnota Ludzi w Drodze „Piękne Stopy” to wspólnota, których łączy duchowość drogi przeżywaną szczególnie za pomocą autostopu, ale też innych form podróżowania i spotkań. Jest to miejsce dla tych, którzy chcą pogłębić swoją relację z Bogiem, poznać nowych ludzi i razem wspierać się na drodze do świętości.