Kim są Piękne Stopy?

Piękne Stopy to wspólnota ludzi, których łączy duchowość drogi przeżywana szczególnie za pomocą autostopu, ale też innych form podróżowania i spotkań. Jest to miejsce dla tych, którzy chcą pogłębić swoją relację z Bogiem, poznać nowych ludzi i razem wspierać się na drodze do świętości.

Kulminacją działania Pięknych Stóp są coroczne rekolekcje wakacyjne, które, z krótką przerwą odbywają się od 2012 roku. Pierwszą edycję prowadził duchowo dominikanin, ojciec Krzysztof Pałys. Jedną z inspiracji stanowi dla nas jego książka “Ludzie 8 dnia. Autostopem do Matki Teresy” poświęcona jego autostopowej podróży na Bałkany. Co roku rekolekcje prowadzi inny duchowny. Do tej pory byli to głównie dominikanie, franciszkanie i redemptoryści.