5. Kto może wziąć udział w Rekolekcjach Autostopowych?

Uczestnikiem rekolekcji może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która z chwilą rozpoczęcia rekolekcji ma ukończone 18 lat. Poza tym wymogiem nie ma żadnych ograniczeń ze względu na wiek, płeć, wyznanie, stan życia, etc.