3. Dokąd się jedzie na rekolekcjach? Jaki jest cel?

Nadrzędnym celem rekolekcji jest doświadczyć żywego Boga i dobroci ludzkiej. Geograficzny cel podróży wybierasz sam. Możesz pojechać wszędzie, gdzie tylko chcesz Ty i Twoja grupa. Ważne, żebyś wrócił w sobotę na świadectwa, by się podzielić tym, co przeżyłeś.