14. Czy muszę brać udział we wszystkich punktach programu Dni Skupienia?

Wszystkie punkty programu są ważne z uwagi na dobre przeżycie rekolekcji. Mowa tu zarówno o celebracjach liturgicznych (Msza św., adoracja), jak i warsztatach.